Choose your language:Wersja angielskaWersja polskaWersja rosyjska

      Maszyny używane

        Hala na sprzedaż


       Aktualne ogłoszenia

              

        Oferty pracy.

Remont

Przewidywany zakres rzeczowy prac podczas wykonywania remontu kapitalnego tokarki uniwersalnej produkcji FUM „PORĘBA” Sp. z o.o.:

 

1. Kompletny demontaż tokarki w FUM „PORĘBA” Sp. z o.o. celem oceny stanu technicznego mechanizmów i stopnia zużycia elementów i części – ich weryfikacja.

2. Regeneracja prowadnic łoża (szlifowanie).

3. Dopasowanie powierzchni ślizgowych (prowadnic) płyty suportowej, podstawy konika i podtrzymek do zregenerowanych prowadnic łoża (wymiana nakładek, wylanie).

4. Regeneracja prowadnic górnych płyty suportowej i suportu poprzecznego oraz dopasowanie powierzchni ślizgowych suportu poprzecznego i górnej szufladki do zregenerowanych prowadnic górnych płyty suportowej i suportu poprzecznego.

5. Regeneracja wałka i śruby pociągowej /głównej/ wymiana nakrętki na nową.

6. Regeneracja zębatek do przesuwu ręcznego suportu i konika po łożu.

7. Regeneracja lub wymiana śrub pociągowych przesuwu suportu poprzecznego i górnej szufladki - wymiana nakrętek na nowe.

8. Sprawdzenie i regeneracja wrzeciona i pinoli konika.

9. Wymiana łożyskowania /ewentualnie/ sprzęgieł we wrzecienniku, skrzynce posuwów i zamku - likwidacja luzów.

10. Wykonanie i wymiana części mechanicznych (wrzeciennik, skrzynka posuwów, zamek, konik, podtrzymka) nadmiernie wypracowanych i zużytych (za wyjątkiem wrzeciona, głównej śruby pociągowej i pinoli konika).

11. Przegląd instalacji smarowania, sprawdzenie, naprawa, wymiana części zużytych i uszczelek oraz likwidacja przecieków.

12. Przeglądów instalacji elektrycznej i sterowania. Wymiana okablowania na tokarce, przegląd szafy sterowniczej, wymiana części i elementów zużytych i wypalonych na nowe (za wyjątkiem silnika głównego).

13. Montaż tokarki, wyprowadzenie geometrii, dokonanie pomiarów i przeprowadzenie prób.

14. Odbiór techniczny tokarki w FUM „PORĘBA” Sp. z o.o. z udziałem przedstawicieli Zamawiającego (Użytkownika).

15. Malowanie tokarki i przygotowanie jej do transportu.

Uwaga:

W czasie remontu kapitalnego dokonujemy wymiany: wszystkich łożysk tocznych, zużytych wałków, kół zębatych, okładzin ciernych, sprzęgieł i hamulców, klinów i wpustów, śrub imaka nożowego, przewodów olejowych i elektrycznych, zderzaków i w większości aparatury elektrycznej.

Remont nie obejmuje wymiany: uszkodzonych korpusów i wrzeciona.

Przed remontem kapitalnym:

TPK90x2mTPK90x2m

Po remoncie kapitalnym:

TPK90x2mTPK90x2m

Skontaktuj sie z nami

       Skontaktuj się z nami

Copyrights by FUM Poręba